SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije je, na sjednici održanoj 11.07.2018.godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za emitovanje FM programa
Odluka o kriterijumima i metodologiji borovanja prijava za FM