SHARE

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE I UNICEF ORGANIZUJU TRENING ZA  MEDIJE O PRODUKCIJI KVALITETNIH TV PROGRAMA ZA DJECU I MLADE

 PODGORICA, 22 – 25. JANUAR 2019. – U utorak, 22. januara, u 10 sati, u prostorijama Agencije za elektronske medije Crne Gore, direktor Agencije za elektronske medije Crne Gore Abaz Beli Džafić, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali i mladi reporteri kampanje medijske pismenosti “Birajmo šta gledamo” otvoriće Prix Jeneusse trening za crnogorske medije o produkciji kvalitetnih TV programa za djecu i mlade.

“Svi mediji imaju društvenu odgovornost da ponude kvalitetne programe za djecu i mlade. Kroz kampanju medijske pismenosti želimo da im pomognemo da ispune ovu dužnost i da aktivno doprinose razvoju djece i mladih i formiranju zdravog sistema vrijednosti našeg društva” poručuje direktor Agencije za elektronske medije Crne Gore Abaz Beli Džafić.

Prix Jeneusse https://www.prixjeunesse.de/ je jedinstveni, najveći i najstariji festival TV programa za djecu i mlade u svijetu, osnovan u Minhenu 1964. godine. Već decenijama, Prix Jeneuss širom svijeta organizuje treninge za produkciju kvalitetnih TV programa za djecu i mlade koristeći pri tom najbolje i najinovativnije primjere TV programa koji su nagrađivani na ovom svjetskom festivalu, a koji uključuju i programe koji su dobili specijalnu nagradu UNICEF-a za aktivno učešće djece u medijima.

“Nadamo se da će ovaj trening podstaći javnu debatu o tome šta je zapravo kvalitetan TV program za djecu i mlade i motivisati crnogorske televizije da poboljšaju postojeće i da, u saradnji s djecom i mladima, pokrenu nove programe za njih”, poručuje šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali.

Prix Jeneusse za trenere angažuje iskusne stručnjake širom svijeta, a trodnevni trening u Crnoj Gori će voditi gospodin JanWillem Bult, direktor Centra za djecu, mlade i medije u Holandiji. On ima višedecenijsko radno iskustvo na holandskom javnom servisu i to u produkciji programa za djecu i mlade, serija i filmova i dobitnik je mnogih nagrada poput Prix Jeunesse International, Japan Prize, Dutch Academy Award, Dutch Golden Calf, Cinekid Kinderkast i Prix Danube.

Organizacija ovog treninga se zasniva na rezultatima prvog nacionalno reprezenativnog istraživanja o djeci, roditeljima i medijima koje je, između ostalog, pokazalo da:

 • manje od jedne trećine roditelja (29%) i djece (27%) smatra da na crnogorskim TV kanalima ima dovoljno programa prilagođenih raznim uzrastima djece, kao i sadržaja koji su djeci zanimljivi, korisni, inspirativni i obrazovni;
 • oko 40% roditelja smatra da medijski sadržaji za djecu često naglašavaju ulogu muškarca kao superheroja, kao i da promovišu nasilje kroz super heroje koji koriste nasilje da bi uspješno rješavali probleme.
 • svaki treći roditelj smatra da medijski programi za djecu često promovišu rodnu neravnopravnost, a svaki četvrti roditelj smatra da su ženski heroji češće prikazani kao pasivni, nesigurni i bez inicijative za rješavanje problema.
 • roditelji bi djeci preporučili da gledaju neki TV sadržaj najprije zato što je smiješan, zatim zato što iz njega nešto mogu da nauče. Ove iste kriterijume za kvalitetan TV program u najvećem broju biraju i djeca, što ukazuje da postoji potražnja za humorističnim i ujedno obrazovnim medijskim sadržajima za djecu i mlade;
 • većina roditelja (59%) smatra da je bitno da im dijete gleda TV sadržaje koji uključuju djecu istog uzrasta kao njihovo. Djeca, takođe, iskazuju interesovanje da najprije gledaju TV sadržaje u kojima su djeca njihovog uzrasta koja rade slične stvari kao i oni;
 • svako drugo dijete želi da učestvuje u produkciji TV programa, a njih 42% je već pravilo neke video sadržaje. Dok svaki drugi roditelj podržava ideju da njegovo dijete učestvuje u produkciji medijskih programa za djecu i mlade, isto toliko njih ne želi da ti programi budu takmičenja u kojima je dijete izloženo javnim kritikama stručnjaka. Ovaj stav je češće zastupljen među roditeljima koji su više obrazovani;
 • manje od jedne petine djece uzrasta 9-17 godina više voli da gleda video sadržaje na TV prijemniku, dok ostali jednako vole to da rade na TV i na You Tube ili preferiraju You Tube, što ukazuje na potrebu da se sadržaji za djecu i mlade redovno plasiraju i preko društvenih mreža;
 • Većina roditelja (72%) i djece (66%) smatra da odlukom da ne prati određeni medij ili nekvalitetni medijski sadržaj doprinosi da taj medij ili medijski sadržaj gubi publiku, što će dovesti do smanjenja reklamiranja, tj. finansijske podrške tom programu i interesa da se on emituje u budućnosti.

Prix Jeneusse trening za medije organizuje se u okviru kampanje medijske pismenosti “Birajmo šta gledamo”, koju je Agencija za elektronske medije pokrenula uz podršku UNICEF-a sa ciljem podsticanja razvoja medijske pismenosti djece i roditelja, kao i jačanja kapaciteta medija da prave kvalitetne medijske sadržaje s djecom i mladima i da na etički korektan način izvještavaju o svim pitanjima prava djeteta u Crnoj Gori.

AGENDA

TRENINGA ZA MEDIJE O PRODUKCIJI KVALITETNIH TV PROGRAMA ZA DJECU I MLADE

Otvaranje treninga:  22. januar 2019, u Agenciji za elektronske medije Crne Gore, Podgorica

Govore:

 • direktor Agencije za elekktronske medije Crne Gore Abaz Beli Džafič
 • šef predstavništva UNICEF-a za Crnu goru Osama Kogali
 • mladi reporteri kampanje “Birajmo šta gledamo”

Za više informacija kontaktirati:

 Elviru Ceković, rukovoditeljku službe za odnose sa javnošću i opšte poslove Agencije za elektronske medije Crne Gore, 067 815 168, elvira.cekovic@aemcg.org

 Jelenu Perović, koordinatorku komunikacija UNICEF-a CG, 069 225 315, jperovic@unicef.org

Najava za medije – trening za produkciju programa za djecu i mlade