SHARE

Stručne službe Agencije za elektronske medije su uočile da određen broj elektronskih publikacija nije izvršio upis u registar elektronskih publikacija kao i da nijesu omogućili jednostavan, neposredan i stalan pristup podacima koji omogućavaju identifikaciju pružaoca usluge.

U skladu sa navedenim, pozvali smo pružaoce elektronskih publikacija, koji nijesu podnijeli prijavu za upis u registar , da to urade bez odlaganja, kao i izvrše dopunu identifikacionih podataka u skladu sa Zakonom. Ukoliko ne izvrše dopunu identifikacionih podataka, Agencija će pokrenuti postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti za kršenje člana 46 Zakona i izricanje novčane kazne (saglasno članu 146 Zakona).

Podsjećamo da je čl. 125 i 126 Zakona o elektronskim medijima propisano da je fizičko i pravno lice dužno da, prije početka objavljivanja elektronske publikacije, Agenciji podnese prijavu radi upisa u registar pružalaca usluga elektronskih publikacija, kao i da se na identifikaciju elektronskih publikacija primjenjuje odredba čl. 46 zakona. Detaljniji uslovi, prava i obaveza u vezi sa vođenjem registra elektronskih publikacija (upis i objavljivanje podataka, obaveza pružalaca ovih usluga u vezi sa dostavljanjem podataka i sl.) propisani su Pravilnikom o elektronskim publikcijama . Pravilnikom je, između ostalog, predviđena obaveza elektronske publikacije da korisniku usluge omogući jednostavan, neposredan i stalan pristup podacima koji omogućavaju identifikaciju pružaoca usluge i to:

1) nazivu pružaoca elektronske publikacije;

2) identifikacionom znaku;

3) adresi za prijem službene pošte;

4) e-mail za prijem službene pošte;

5) e-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora.