SHARE

Savjet Agencije je ne 206. sjednici usvojio i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za elektronske medije za prvo polugođe 2018. godine.

Agencija za elektronske medije je u prvom polugođu 2018. godine ostvarila ukupan prihod od 473.010,58 €,  sa ukupnim rashodom od 385.824,83 €, što znači da je ostvarena pozitivna razlika u iznosu od 87.185,75 €. U izvještajnom periodu, Agencija je uspjela da obezbijedi efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva. Ovakav rezultat ostvaren je zahvaljujući stalnoj internoj kontroli, mjesečnoj analizi prihoda i rashoda i praćenja likvidnosti  poslovanja.

Ključni pokazatelj poslovanja i njihovo poređenje sa Finansijskim planom za 2018.godinu, na koji je Skupština Crne Gore dala saglasnost, ukazuje da se on u potpunosti sprovodi.

Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za I polugođe 2018. godine
Saopštenje sa 206. sjednice Savjeta AEM