SHARE

Danas je Agencija ze elektronske medije objavila izvještaj o stanju tržišta distribucije do krajnjih korisnika zaključno sa 31.12.2019. godine.

Saopštenje o stanju tržišta distribucije na dan 31.12.2019. godine

Izvještaj o stanju tržišta distribucije na dan 31.12.2019. godine