SHARE

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović sa saradnicim boravio je u radnoj posjeti Agenciji za elektronske medije gdje je razgovarao sa direktorom Agencija Abazom Belim Džafićem.

Ovom prilikom predstavljene su sve važnije aktivnosti Agencije za elektronske medije. Direktor Džafić je istakao značaj dosljednog poštovanja sloboda medija. Podsjetio je da su ključne karakteristike demokratskog društva, na kojima treba da rade svi društveni akteri: slobode izražavanja, zaštita novinara i jačanje poštovanja profesionalnih standarda.

Ministar Bogdanović je u razgovoru posebno apostrofirao značaj i ulogu institucionalne nezavisnosti javnih radio-difuznih servisa i emitera, naglašavajući njihovu ulogu i značaj koji oni imaju u demokratskom društvu. Ministar je ukazao na potrebu kontinuiranog harmonizovanja medijskog zakonodavstva sa standardima i najboljim praksama zemalja članica EU. Izrazio je zadovoljstvo pohvalama koje stižu sa evropskih adresa na rad Agencije, koja je i pokazatelj demokratskih kapaciteta Crne Gore.

Poseban aspekat razgovora posvećen je izmjenama Zakona o medijima, planiranim za ovu godinu. Takođe, razgovarano je o potrebi izmjene Zakona o elektronskim medijima i sagledavanju mogućnosti poboljšavanja postojećih rješenja. Ministar Bogdanović je pozvao Agenciju da bude aktivni učesnik prilikom izmjene navedenih zakona i da svojim predlozima doprinese poboljšanju kvaliteta ovih akta.

Na sastanku je zaključeno da je saradnja Ministarstva kulture i Agencije, na snaženju ukupne nezavisnosti regulatora i cjelokupne medijske slike, od izuzetne važnosti za promovisanje slobode medija.

Fotografije sa sastanka možete pogledati ovdje.