SHARE

Direktor Agencije za elektronske medije izdao odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev „m:SAT“ čime stiče status pružaoca AVM usluge usluge na zahtjev i pravo da pruža tu uslugu posredstvom satelitskog distribucionog sistema neodređenom broju korisnika u odobrenoj zoni servisa.

Odobrenje za emitovanje možete preuzeti ovdje.