SHARE

Danas je Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije objavio analizu programske strukture komercijalnih radio emitera kao i TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem.

Ove analize, kao i prethodne analize i informacije Sektora za monitoring možete pogledati ovdje.