SHARE

Predstavnica Agencije za elektronske medije, pomoćnica direktora za monitoring Sunčica Bakić, učestvovala je na panel diskusiji u okviru Roma Pride, “Doprinos medija smanjenju predrasuda o Romima”, u organizaciji OEBS-a.

Na skupu su učestvovali i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, predstavnig RTCG-a Senad Sejdović, predstavnica NVO “35mm” Kristina Ćetković, predstavnik portala “Romalitika” Elvis Beriša i Jelena Jovanović iz agencije “Arhimed”.

Sunčica Bakić je istakla da programa namijenjenih romskoj zajednici ima veoma malo, i da se u crnogorskim medijima o romskoj populaciji govori u okvirima emisija koje se bave pitanjima inkluzije ranjivih društvenih grupa, često na način koji doprinosi stereotipizaciji romske zajednice.

Bakić je dalje naglasila da je opšti trend lake zabave u medijima doprinio da se na televiziji često pitanjem romske zajednice bavimo na način koji vodi pogrešnom predstavljanju romske kulture i nacionalnosti, banalizujući realnu životnu sliku.

Bakić je istakla da je naša dužnost da svakodnevno ukazujemo i podsjećamo medije da su velika i uticajna društvena sila i da ih podstaknemo da svoju snagu koriste u korist dobra i da budu glas i onih čiji se glas danas rijetko čuje.

Fotografije sa panela pogledajte u galeriji.