SHARE

Izmjenom Zakona o elektronskim medijima iz decembra 2017.g., propisano je da Savjet Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije), u roku od sedam dana od dana raspisivanja izbora, donosi propis kojim se bliže uređuju uslovi za realizaciju prava i obaveza emitera kada su u pitanju izborne kampanje i političko oglašavanje.

U skladu sa navedenim, Savjet Agencije je donio Predlog Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanja za izbore za odbornike u Skupštini opštine Tivat, koji će biti održani 05. aprila 2020. godine. Cilj Predloga Pravilnika je obezbjeđivanja istinitog, blagovremenog i nepristrasnog informisanja građana o svim fazama postupka i različitim stavovima tokom izborne kampanje, pod ravnopravnim uslovima za sve učesnike u izbornoj kampanji.

Imajući u vidu činjenicu da je Zakonom o elektronskim medijima propisano da Savjet Agencije ovaj Pravilnik donosi u roku od sedam dana od dana raspisivanja izbora, molimo vas da primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostavite do 11. februara 2020. godine u 12 časova, putem faxa: 020/201-440, elektronske pošte: saem@aemcg.org ili na adresu Bulevar Svetoga Petra Cetinjskoga 9, Podgorica. Uvažavajući značaj problematike koja se reguliše ovim Predlogom Pravilnika, smatramo da bi vaši komentari mogli značajno doprinjeti poboljšanju kvalitetu ovog dokumenta.

Predlog Pravilnika o pravima i obavezama emitera – izbori Tivat, april 2020.