SHARE

Danas je u Agenciji za elektronske medije održan sastanak sa predstavnicima OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Muresan Raulom, kordinatorom projekta i Miseve Vladimirom, savjetnikom za izbore. Sastanak je održan u cilju srednjoročne evaluacije projekta „Podrška izborima na Zapadnom Balkanu“.

Razmijenjena su mišljenja o stepenu implementacije dosadašnjih ODIHR-ovih preporuka i mogućnostima za rješavanje otvorenih preporuka, te usklađivanja zakonskog okvira koji utiče na izborni proces.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu, istaknut značaj procesa i iskazana spremnost Agencije da svojim radom doprinese jačanju izbornog zakonodavstva u svijetlu preporuka koje se odnose na rad medija tokom izbornog procesa.