SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) je na sjednici održanoj 05.10.2018.godine dao saglasnost za značajnu promjenu strukture televizijskog programa “TV NOVA M“.

Na osnovu saglasnosti SAEM-a, direktor AEM-a je donio Rješenje o izmjeni Odobrenja za emitovanje „NOVA M“ d.o.o. emitera TV programa “TV NOVA M“.

Rješenje Savjeta o saglasnosti na promjenu strukture programa TV Nova M
Rješenje direktora o izmjeni i dopuni odobrenja za emitovanje O-TV-K-14 TV Nova M