SHARE

Direktor Agencije Abaz Beli Džafić, sa saradnicima, juče se sastao sa Vojislavom Raonićem, liderom tima za implemetaciju Regionalnog projekata Evropske komisije za podršku javnim medijskim servisima u zamljama Zapadnog Balkana, i sa Željkom Lekić Subašić, zamjenicom lidera projektnog tima.

Postignuta je saglasnost o značaju saradnje javnih servisa šest zemalja regiona i sprovođenja reformskog procesa u njihovim medijskim servisima.

Fotografije možete pogledati ovdje.

Regionalni projekat Evropske komisije za podršku javnim emiterima