SHARE

Danas je Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) dao saglasnost za promjenu vlasničke strukture privrednog društva „Nova M” d.o.o. emitera televizijskog programa „TV Nova M“

Rješenje Savjeta o saglasnosti na promjenu vlasničke strukture TV Nova M