SHARE

Danas je Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) dao saglasnost za promjenu vlasničke strukture privrednog društva „Ast” d.o.o. emitera: televizijskog programa „TV Prva“ i radijskog programa „Play Montenegro“.

SAEM je prilikom razmotranja zahtjeva, privrednog društva „Ast” d.o.o.,  za promjenu vlasničke strukture i konstatovao da planiranom promjenom vlasničke strukture neće doći do kršenja odredbi Zakonom o elektronskim medijima koje se odnose na nedozvoljenu medijsku koncentraciju i utvrdio da je tražena promjena vlasničke strukture u skladu sa Zakonom.

Saglasnost se odnosi na promjenu vlasničke strukture privrednog društva „ANTENNA MONTENEGRO BV“ iz Holandije, osnivača privrednog društva „Ast” d.o.o. iz Podgorice, kojom se vrši prenos 100% vlasničkog udjela sa dosadašnjeg vlasnika – privrednog društva „ANTENNA SOUTH EAST EUROPE BV“ iz Holandije na novog vlasnika – privredno društvo „KOPERNIKUS CORPORATION LTD.“, sa Kipra.

Rješenje Savjeta o saglasnosti na promjenu vlasničke strukture TV Prva