SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije je, 22.10.2019. godine., raspisao javni konkurs za dodjelu prava na prenos i emitovanje radio-difuznih signala posredstvom 24 frekvencije, za opšti ili specijalizovani radio. Javni konkurs je objavljen u dnevnoj novini „Pobjeda“ i na veb sajtu Agencije (www.aemcg.org), a trajao je do 25.11.2019. godine.

Bez obzira na unaprijed iskazano interesovanje za slobodne frekvencije, u predviđenom roku nije dostavljena nijedna prijava, zbog čega je SAEM donio Rješenje o obustavljanju postupka po javnom kunkursu.

Rješenje o obustavljanju postupka po javnom konkursu možete pogledati ovdje.

Saopštenje AEM povodom obustavljanja tendera za frekvencije