SHARE
Saopštenje AEM povodom stanja tržišta na dan 30.06.2018. godine