SHARE
Saopstenje za izvještaj o stanju tržišta na dan 30.08.2018