SHARE

Direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Darko Grgurović sa saradnicima bio je u radnoj posjeti Agenciji za elektronske medije, gdje je razgovarao sa direktorom Agencije za elektronske medije Goranom Vukovićem i njegovim saradnicima.

Ovom prilikom predstavnici obije institucije razmijenili su mišljenja o zajedničkim aktivnostima kao i mogućnostima unaprjeđenja saradnje.

Posebna pažnja na sastanku posvećena je aktivnostima koje se odnose na uvođenje sistema digitalnog radija u Crnoj Gori. Naime, na inicijativu obije institucije formirana je međuresorska radna grupa koja je izradila prijedlog strategijskih polazišta i smjernica za uvođenje digitalnog radija sa ciljem da se relevantnim subjektima pruže odgovarajuće informacije i predlože odgovarajuća strategijska polazišta za uvođenje ovih sistema u Crnoj Gori.

Nadalje, razmatrane su dalje zajedničke aktivnosti u cilju adekvatnog predstavljanja navedenih strategijskih polazišta, predstavljanja istih nadležnim institucijama i ministarstvima, zainteresovanim subjektima i emiterima kao i pitanja međunarodne saradnje i participacije obije institucije u projektima i programima kojima bi se pospješio proces uvođenja digitalnog radija, primarno na regionalnom nivou.

Imajući u vidu da su pojedine aktivnosti emitera, kao i operatora u nadležnosti obije regulatorne institucije razmatrana su i pitanja koja se odnose na racionalnu upotrebu radio-frekvencija namijenjenih za radio-difuziju. Takođe, u cilju efikasnog sprovođenja mjera i obaveza koje su predviđene zakonima o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima, u skladu sa nadzornim funkcijama obije institucije, razmotrene su mogućnosti zajedničkih aktivnosti.

Predstavnici obije institucije su se složili da je sastanak dobra prilika za unaprjeđenje dobre saradnje i izrazili očekivanje da će ovakvi sastanci i radne posjete biti dobra praksa i u narednom periodu.

Fotografije sa sastanka možete pogledati ovdje.

Služba za odnose s javnošću i opšte poslove

s.r. Elvira K. Ceković

Saopštenje povodom radne posjete predstavnika EKIP-a