SHARE

Danas je Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) izdao saglasnost za promjenu vlasničke strukture privrednog društva “Pink M Company” d.o.o. iz Podgorice emitera “TV Pink M”, kojom se vrši prenos 100% vlasničkog udjela sa dosadašnjeg vlasnika privrednog društva “Pink International Company” d.o.o. iz Beograda, Srbija na privredno društvo „Direct Media“ d.o.o. iz Beograda, Srbija. Savjet Agencije je ovakvu odluku donio jer je utvrđeno da planiranom promjenom vlasničke strukture, neće doći do kršenja odredbi Zakona o elektronskim medijima vezanih za nedozvoljenu medijsku koncentraciju imajući u vidu da je Agencija izvršila sve provjere vlasničke strukture budućeg vlasnika emitera opšteg televizijskog programa  „TV Pink M“.

Savjet Agencije je usvojio i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za elektronske medije za prvo polugođe 2018. godine.

Saopštenje sa 206. sjednice Savjeta AEM