SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije je, na danas održanoj sjednici, donio odluku da Agencija u skladu sa svojim ovlašćenjima, a na osnovu člana 6 Zakona o elektronskim medijima zatraži od  Regulatornog tijela za elektronske medije u Srbiji da pokrene proceduru za utvrđivanje odgovornosti emitera televizijskog programa „Happy TV“ iz Srbije, zbog podsticanja, omogućavanja podsticanja ili širenja mržnje ili diskriminacije, te preduzme adekvatne mjere.

SAEM je na sjednici konstatovao će na principijelnim osnovama reagovati po pitanju kršenja člana 48 Zakona elektronskim medijima bez obzira o kojem se emiteru radilo i iz koje države dolazio, u skladu sa svojim ovlašćenjima i međunarodnim aktima.

Konvencijom o prekograničnoj televiziji i Direktivom o AVM uslugama je predviđeno da će se, u slučaju teškoća koje nastanu prilikom primjene ovih dokumenata, zainteresovane strane (u ovom slučaju Agencija za elektronske medije Crne Gore i Regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji) truditi da postignu prijateljsko rješenje problema.

SAEM izražava očekivanje da će Regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji efikasno obezbijediti mjere iz svoje nadležnosti i sagledati eventualno kršenje standarda i da će, po potrebi, izreći mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Saopštenje SAEM povodom pokretanja procedure prema REM-u