SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije je iznenađen količinom nerazumjevanjem suštine medija i njihove uloge u društvu, koje pokazuje Ministarstvo za javnu upravu u svom odgovoru na naše saopštenje. Takođe primjećujemo da Minstarstvo uopšte ne razumije zašto je potrebno da tijelo koje reguliše rad elektronskih
medija bude nezavisno od bilo kakvih uticaja vlade na njegov rad.

Zbog toga podsjećamo nadležno ministarstvo da je condicio sine qua non objektivnog medijskog izvještavanja nezavisnost medija. Kako bi se spriječio bilo kakav politički uticaj na rad medija i njihovu objektivnost potrebno je takođe da tijelo koje reguliše njihov rad bude nezavisno.

Evropa se u nekoliko prethodnih decenija intenzivno bavila kroz različita dokumenta ovom temom, uglavnom preko Savjeta Evrope. Sve preporuke koje je usvojio Komitet Ministara Savjeta Evrope, a vezano za regulatore elektronskih medija govore o neophodnosti obezbjeđivanja zaštite rada ovih tijela od bilo kakvog političkog uticaja. I to nije rađeno zbog samih regulatora, već da bi se spriječio politički uticaj na rad medija i sačuvala njihova nezavisnost. Nadamo se da nije potrebno da vas podsjećamo o ulozi i značaju medija za svako demokratsko društvo.

Tačno je da danas u Evropskoj uniji možete naići na države u kojima vlade imenuju rukovodeće strukture regulatora. Ali morate imati pri tom u vidu da su to zemlje sa dugim demokratskim tradicijama, da je obim nadležnosti regulatora u takvim sistemima znatno manji nego u crnogorskom slučaju i da je u pojedinim zemljama regulator za medije spojen sa telekomunikacionim regulatorima. Sve pomenuto nije slučaj sa Crnom Gorom i njenim regulatorom.

Navedena praksa pojedinih evropskih država, a na koju se vi pozivate, će od narednog mjeseca postati prošlost. Kako smo naveli u našem saopštenju, poslije dvije godine usaglašavanja, pripremljen je tekst nove Direktive o audio vizuelnim medijskim servisima koji u članu 30 zahtjeva od država članica Evropske Unije da obezbijede apsolutnu nezavisnost regulatora elektronskih medija od vlada država članica. Takođe vas ponovo podsjećamo da je usvajanje nove direktive planirano u narednom mjesecu u Evropskom Parlamentu. Implementiranje ove direktive u nacionalna zakonodavstva je obavezujuće za sve zemlje članice EU, kao i zemlje kandidate.

I na kraju, vaša argumentacija da ste u zakonu obezbijedili samostalnost rada Agencije nije ničim potkrijepljena niti obrazložena. Niste objasnili kako će to regulator čije rukovodstvo imenuje vlada biti nezavistan od iste. Crna Gora je nekada u komunizmu imala takvo tijelo i ono se zvalo Komitet za informisanje. Da li vi želite danas da implementirate jedno takvo rješenje?

Takođe se u vašim odgovorima uporno pozivate na to da vam je Evropska Komisija dala saglasnost na jedno ovako zakonsko rješenje. Bilo bi poželjno, zbog ukupne javnosti, da objavite takav dokument u kome EK, kako kažete, podržava model u kome je regulatora elektronskih medija pod neposrednom kontrolom vlade.

Saopštenje Savjeta povodom odgovora Ministarstva javne uprave 26.09.2018