SHARE

Juče su operatori Mtel i Crnogorski Telekom dostavili Agenciji za elektronske medije prigovore na rad emitera TV Nova M i obavijestili da će, zbog nemogućnosti da prihvate njegove komercijalne zahtjeve, iz svoje ponude isključiti ovaj TV program.

U prigovorima se dovodi u pitanje dalja mogućnost emitera TV Nova M da, u tom slučaju, ispunjava zakonske uslove za nastavak korišćenja isključivih prava na prenose utakmica crnogorske muške seniorske fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u fudbalu, koje se smatraju događajima od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori.

Uvažavajući značaj i aktuelnost ovog pitanja, AEM je pokrenula postupak za utvrđivanje svih relevatnih okolnosti i uslova za dalje korišćenje isključivih prava na prenose ovih utakmica u narednom periodu. Od emitera TV Nova M je traženo da se izjasni na navode iz prigovora i dostavi sve informacije od značaja za sagledavanje osnovanosti podnesenih prigovora i posebno mogućnosti da ispunjava uslove za nastavak korišćenja strečenih ekskluzivnih prava u skladu sa zakonom.

Zakonom o elektronskim medijima, u članu 66, je propisano da emiter ne smije koristiti isključiva prava na način da znatnom dijelu javnosti uskrati mogućnost praćenja događaja koji su od posebnog značaja za javnost i koji su u skladu zakonom određeni za cjelokupan ili djelimičan direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno iz objektivnih razloga, za cjelokupan ili djelimičan odloženi prenos na televiziji slobodnog pristupa. Pored toga, propisano je i da emiter ne može ostvariti isključivo pravo prenosa ovakvog događaja ukoliko ne može obezbijediti mogućnost praćenja takvog događaja putem direktnog prenosa ili odloženog prenosa na televizijskom programu sa slobodnim pristupom za najmanje 60% stanovništva u Crnoj Gori ili je za praćenje tog programa potrebno dodatno plaćanje.

Poštujući pravo operatora i emitera da slobodno i samostalno definišu svoje međusobne odnose i uslove distribucije TV programa, AEM apeluje na sve strane da se uzdrže od mjera ili odluka, koje će, zbog trenutka njihove primjene, izazvati štetu značajnom dijelu javnosti i otežati praćenje prenosa događaja od posebnog značaja.

Uvažavajući pojedinačne komercijalne i tržišne interese crnogorskih operatora i emitera, kao i njihovih povezanih lica u Crnoj Gori i šire, AEM izražava nadu da će svi subjekti koji su, na direktan ili indirektan način, uključeni u ovaj proces, pokazati odgovornost prema javnosti u Crnoj Gori i neće dozvoliti da ostvarivanje njihovih poslovnih interesa bude po cijenu ugrožavanja interesa javnosti.