SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) je, na danas održanoj sjednici, usvojio izmjene i dopune Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev.

Izmjena navedenih pravilnika motivisana je  potrebom unapređenja zaštite maloljetnika, mlađih  od 18 godina, od sadržaja u TV programima koji mogu štetiti njihovom fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju, bez obzira na platformu putem koje se pristupa sadržajima.

Pružaoci AVM usluge na zahtjev (operatori) dužni su da za programske sadržaje koji mogu štetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika, u periodu od 06 do 23 sata, aktiviraju mjere roditeljske kontrole takvih sadržaja (pinovanje, odnosno omogućavanje pristupa sadržaju samo uz korišćenje PIN koda). Ove mjere se odnose na programske sadržaje koji se distribuiraju u okviru osnovnog paketa programa.

Ukoliko ova mjera ne obezbjeđuje efikasnu zaštitu maloljetnika od štetnih sadržaja, a program emituje ove sadržaje u kontinuitetu i svakodnevno, operatori su dužni da, u periodu od 06 do 23 sata,  aktiviraju mjere roditeljske kontrole cijelog TV programa (pinovanje).

Pored toga, izmjene i dopune Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev sadrže i mjere za unapređenje pristupačnosti sadržaja posvećenih događajima iz Crne Gore odnosno boljoj informisanosti građana kroz obezbjeđivanje ravnopravnog tretmana i lakše dostupnosti programa registrovanih u Crnoj Gori u ponudi operatora.

Izmjene i dopune pravilnika možete preuzeti na sledećem linku Propisi/Podzakonska akta.