SHARE

Na juče održanoj sjednici Savjet Agencije za elektronske medije je razmatrao inicijativu tri nacionalna TV emitera (TV Vijesti, TV Nova i TV Prva) da Agencija za elektronske medije „propiše uslov da samo oni koji proizvode program u Crnoj Gori i to u procentu koji je minimum, na zahtjevanom nivou za nacionalnu frekvenciju, mogu prodavati komercijalne audiovizuelne sadržaje“ i zaštiti crnogorske emitere.

Saopštenje SAEM povodom inicijative tri nacionalna emitera