SHARE

Direktor Agencije za elektronske medije (AEM), g. Džafić sa svojim saradnicima, organizovao je sastanak sa predstavnicima operatora. Sastanku su prisustvovali predstavnici Crnogorskog Telekoma, M tel-a, Telemacha i RDC-a.

Cilj sastanka je implementacija izmjena i dopuna Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Operatori su na sastanku ukazali na moguće načine implementacije usvojenih rješenja, kao i na izazove sa kojima se suočavaju.

Zaključeno je da će AEM operatorima pružiti svu potrebnu podršku kako bi se, u osnovnom paketu, adekvatno aktivirale mjere roditeljske kontrole (omogućavanje pristupa sadržaju samo uz korišćenje PIN koda) sadržaja  kojim mogu štetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika.

Operatori imaju rok od 30 dana da usaglase svoj rad sa navedenim pravilnicima.

Fotografije sa sastanaka možete pogledati ovdje.