SHARE

U cilju zaštite maloljetnika od programskih sadržaja koji mogu štetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika, Savjet Agencije je usvojio:

– predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i

– predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev.

Savjet Agencije ovim putem upućuje poziv svim zainteresovanim subjektima, a posebno pružaocima AVM usluga, da dostave primjedbe, predloge i sugestije i na taj način doprinesu kvalitetu ovih dokumenata. Predlozi pravilnika su dostupni u elektronskoj formi ovdje.

Predlozi, sugestije i komentari, isključivo u pisanoj formi, mogu se dostaviti Agenciji za elektronske medije do 15. januara 2019. godine u 12 časova, putem elektronske pošte ard@ardcg.org ili na adresu Bulevar Svetoga Petra Cetinjskoga 9, Podgorica.