SHARE

Danas je u Agenciji za elektronske medije održan skup na temu “Uvođenje sistema digitalnog radija – Iskustva u Republici Hrvatskoj”. Na skupu je bilo riječi o iskustvima Hrvatske prilikom uvođenja sistema digitalnog radija, o regulatornom okviru za uvođenje digitalnog radija i ulozi javnog servisa u procesu uvođenja digitalnog radija. Gospoda Tigran Vržina i Bruno Cigorski, iz kompanije „Odašiljači i veze“ iz Republike Hrvatske, predstavili su svoja iskustva i iskustva kompanije u procesu uvođenja digitalnog radija, kao i iskustva i reakcije korisnika na novu radijsku uslugu. Pored navedenog bilo je riječi i o dostupnosti prijemničke opreme u domaćinstvima i automobilima u Hrvatskoj.

Na skupu je posebana pažnja posvećena pitanjima primjene direktive o interoperabilnosti automobilskih radio prijemnika. Ovom direktivoim je predviđeno da od 21.12.2020. g. (dvije godine nakon stupanja na snagu Direktive EECC) automobili određenih kategorija koji se stavljaju na tržište u zemljama EU, moraju sadržati prijemnik s mogućnošću primanja i reprodukcije barem digitalnih radijskih usluga koje se pružaju putem digitalne zemaljske radio-difuzije.

Takođe, razmotreni su i tehnički aspekti uvođenja digitalnog radija koji se odnose na: planiranje i puštanje u rad predajničke mreže digitalnog radija, formiranje multipleksa digitalnog radija, predajničku i procesnu opremu, poređenje cijene FM-a i DAB+ na istoj zoni servisa kao i DAB+ mreža u Republici Hrvatskoj.

Skupu su prisustvovali predstavnici članovi međuresorsorske radne grupe za izradu predloga strategijskih polazišta i smjernica za uvođenje digitalnog radija u CG kao i drugi zainteresovani predstavnici institucija koje participiraju u radu ove radne grupe.

Fotografije sa skupa možete pogledati ovdje.