SHARE

Agencija za elektronske medije i misija OSCE-a u Crnoj Gori su, 27.06.2018. godine u Budvi, organizovali drugu od tri radionioce na temu „Promocija tolerancije i prevencija govora mržnje u medijima“.

Cilj radionica je uspostavljanje jedinstvenih standarda, kako za medije-novinare tako i za Agenciju za elektronske medije, prilikom ocjene da li je potencijalno u određenom programskom sadržaju bilo govora mržnje ili nije.

Takođe, jedan od ciljeva je osposobljavanje polaznika za izgradnju sopstvenih kapaciteta za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja, ali bez povreda navedenog prava.

Krajnji efekat ovog projekta je da se smanji nivo diskriminatornih stavova, predrasuda i da se poveća stepen tolerancije i svijesti o posljedicama govora mržnje.

Više o radionici možete pogledati na linku http://radiotivat.com/o-govoru-mrznje-i-govoru-iz-mrznje/2018/06/.

Fotografije sa radionice možete pogledati ovdje.

Saopštenje o održanoj II radionici o govoru mržnje u organizaciji AEM i OEBS