SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) je, na juče održanoj sjednici, razmotrio i usvojio: Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za elektronske medije (AEM) za prvo polugođe 2019.g. i usvojio Izmjene Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga.

Na sjednici je zaključeno da Izvještaj o finansijskom poslovanju AEM-a za prvo polugođe 2019.g. pruža uvid u cjelinu procesa poslovanja AEM-a. Struktuiran je tako da obezbjeđuje potpunu i preciznu elaboraciju načina finansiranja, usmjeravanja sredstava i ostvarenih efekata po tom osnovu, uz uvažavanje svih okolnosti u kojima se odvijao rad AEM-a.

AEM je u prvom polugođu 2019.g. ostvario ukupan prihod od 505.782,04 €, sa ukupnim rashodom od 400.207,21 €, što znači da je ostvarena pozitivna razlika u iznosu od 105.574,83 €. U izvještajnom periodu, uspjeli smo da obezbijedimo efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva.

SAEM je, takođe, usvojio Izmjenu Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga. Izmjenom je propisno da emiteri za specijalizovane zabavne programe koji koriste frekvencije, plaćaju 50% veću naknadu u odnosu na naknadu koju plaćaju svi ostali emiteri (emiteri opštih programa ili specijalizovanih dječjih, sportskih, dokumentarnih, obrazovnih ili sličnih programa).

Izmjene pravilnika o naknadama možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o finansijskom poslovanju AEM za I polugođe 2019
Odluka Savjeta o usvajanju izvještaja o finansijskom poslovanju za I polugođe 2019