SHARE

Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije izvršio je analizu programske strukture TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem, urađenu na osnovu podataka dobijenih monitoringom sadržaja emitovanih u periodu od 18.11.2019. do 24.11.2019. godine u terminu od 00 do 24 časa.

Analizu možete pogledati ovdje.

Analiza programske strukture nacionalnih TV emitera nov-dec 2019