SHARE

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Analizu programske strukture TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem za period od 13.05 do 19.05. 2019. godine.

Analiza programske strukture TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem