SHARE

Savjet Agencije za elekronske medije je na današnjoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga. Predmetne izmjene predstavljaju usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.

Pravilnik se stavlja na javnu raspravu pa vas molimo da primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostavite do 1. septembra 2018. godine u 12 časova, putem elektronske pošte: ard@ardcg.org ili na adresu Bulevar Svetoga Petra Cetinjskog br.9, Podgorica.

Uvažavajući značaj problematike koja se reguliše ovim Pravilnikom, smatramo da bi vaši komentari mogli značajno doprinjeti poboljšanju kvaliteta ovog dokumenata.

Nacrt Izmjena Pravilnika o naknadama za pružanje AVM usluga