SHARE

Danas je Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije objavio informaciju o pristupačnosti TV i radio programa osobama sa invaliditerom, analizu televizijskog izvještavanja tokom “Neđelje ponosa” kao i analize programskie strukture nacionalnog i lokalnih javnih TV emitera.

Pomenute dokumente možete pogledati ovdje.