SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 24.09.2018. godine, donio je Odluku o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga u 2019. godini.

Odluka Savjeta o visini naknada za AVM usluge za 2019. godinu