SHARE

Danas je Savjet Agencije za elektronske medije usvojio Finansijski plan i Plan rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2020. godinu predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev čini značajniji dio ukupnih prihoda (66,7%), dok bi godišnje naknade za emitovanje (33,3%) bile izvor njenih preostalih prihoda. Finansijskim planom za 2020. godinu obuhvaćeni su ukupni troškovi rada Agencije, uključujući rezerve za nepredviđene izdatke i odražavaju realne troškove Agencije potrebne za uspješno ostvarivanje njenih funkcija.

Plan rada Agencije za elektronske medije sadrži pregled aktivnosti koje su usmjerene ne efikasnu implementacije novog zakonskog okvira, čije usvajanje se očekuje u prvoj polovini 2020. godine. U narednoj godini najveći dio aktivnosti Agencije odnosi se na unapređivanje i nadzor nad primjenom normativnog okvira u cilju stvaranja povoljnijih uslova za audiovizuelnog medijskog sektora u Crnoj Gori.