SHARE

Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 13.09.2018. godine, utvrdio je spisak podnosilaca prijava na konkurs za FM čije su prijave potpune i podnijete u predviđenom roku.

Spisak potpunih i blagovremenih prijava na konkurs za FM