SHARE

Televizija kao audiovizuelni medij emituje mnogobrojne i različite sadržaje, kako bi zadovoljila potrebe i ukuse veoma heterogene publike, između ostalih i potrebe i ukuse djece odnosno maloljetnika, kao najmlađih konzumenata televizijskog programa.

Godinama unatrag se govori o uticaju medija, posebno televizije i sadržaja koje ona emituje na razvoj djeteta, te da li programi za djecu doprinose ostvarivanju potreba i prava djece i mladih na informaciju, pismenost, učenje, kulturu, zabavu i opšti razvoj.

Informacija o televizijskim programskim sadržajima namijenjenim djeci