SHARE

Savjet Agencije za elekronske medije je na sjednici održanoj 28. juna 2019. godine usvojio Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga. Predmet izmjena je definisanje posebne naknade koju plaćaju emiteri za specijalizovane muzičke i zabavne programe. Predloženo je da oni plaćaju veću naknadu u odnosu na naknadu koju plaćaju emiteri ostalih programa tj. opštih programa ili specijalizovanih dječjih, sportskih, dokumentarnih, obrazovnih ili sličnih programa.

Pravilnik se stavlja na javnu raspravu pa vas molimo da primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostavite do 19. jula 2019. godine u 15 časova, putem elektronske pošte: ard@ardcg.org ili na adresu Bulevar Svetoga Petra Cetinjskog br. 9, Podgorica.

Predlog Izmjene Pravilnika o naknadama